Lumaktaw sa pangunahing content

Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Enero, 2021

May utlanan ba alang sa mga nanigmot?

Dili haruhay ang pagpanimbasog kung ikaw nagdako sa usa ka mapit-os nga kinabuhi. Gani, ang atong mga pagpaningkamot usahay dili igo. Apan miskan pa og ikaw mapukan sa pag-alburoto sa mga pagsuway sa kinabuhi, dili angay mabalaka kay adunay utlanan kining tanan. Photo by alexandre saraiva carniato from Pexels Alang kini sa mga nakigbisog para sa ilang mga damgo. Tingali, naabot na ka sa punto nga napul-an na sa mga pagsulay. Wala ka nag-inusara sa imong nasinati. Tugoti ako sa pag saysay sa akong kaagi og giunsa nako pagsagubang ang tanan. Nanghinaot ako nga makahatag kini og talamdan og inspirasyon kanimo. Nagdako ako sa bukid sa Bonggan, Talandang, Tugbok District diin akong na-amgo ang kaabunda sa gasa sa pamilya, silingan, og katilingban. Kami nagpuyo sa usa ka payag kauban ang akoang lola Doni og mama Bibi. Wala ko na naabtan ang akoang lolo tungod kay hahbay na siyang nipanaw bag-o pa ako natawo niining kalibotana. Simple ang among pagpamuyo sa among uma. Ang akong mama og lola n