Lumaktaw sa pangunahing content

May utlanan ba alang sa mga nanigmot?

Dili haruhay ang pagpanimbasog kung ikaw nagdako sa usa ka mapit-os nga kinabuhi. Gani, ang atong mga pagpaningkamot usahay dili igo. Apan miskan pa og ikaw mapukan sa pag-alburoto sa mga pagsuway sa kinabuhi, dili angay mabalaka kay adunay utlanan kining tanan.

Photo by alexandre saraiva carniato from Pexels


Alang kini sa mga nakigbisog para sa ilang mga damgo. Tingali, naabot na ka sa punto nga napul-an na sa mga pagsulay. Wala ka nag-inusara sa imong nasinati. Tugoti ako sa pag saysay sa akong kaagi og giunsa nako pagsagubang ang tanan. Nanghinaot ako nga makahatag kini og talamdan og inspirasyon kanimo.


Nagdako ako sa bukid sa Bonggan, Talandang, Tugbok District diin akong na-amgo ang kaabunda sa gasa sa pamilya, silingan, og katilingban.


Kami nagpuyo sa usa ka payag kauban ang akoang lola Doni og mama Bibi. Wala ko na naabtan ang akoang lolo tungod kay hahbay na siyang nipanaw bag-o pa ako natawo niining kalibotana.


Simple ang among pagpamuyo sa among uma. Ang akong mama og lola naga-uma sa kahumayan sa among silingan. Nabati ko ang tip-os nga pag-agak sa mga tao sa palibot.


Dili ko gayod malimtan ang among pagpaningkamot alang sa abot sa among pagpanguma. May mga higayon nga mag-antos kami sa kainit samtang manghagdaw kami og kapi. Usahay, manglimpisa kami sa lote sa akoang ig-agaw. Lami sa paminaw nga imong pasingutan ang imong kaonon sa usa ka adlaw.


Ing-ana kami sa una. Napuno ako sa damgo samtang ako nakaamgo og panimuot. Usa sa mga angay handurawon sa akoang pagkabata kay ang pagkahilig nako sa pagsuwat-suwat. Gani, aduna akoy gihimo nga gamay nga murag libro kay akoang ginatan-aw akoang kaugalingon nga magmuna og mga patik.


Sa akong pagtuon sa mga tulonghaan, napukaw ang akong hilig sa pagsulat sa pagtungtong nako sa 2nd year college sa dihang nahimo akong taga-ambag nga manunulat sa Layag, usa kini ka balayan sa mga estudyante sa Assumption College of Davao.


Sa nisunod nga tuig, nahimo akong Associate Editor og pagka-4th year, gisalig sa ako ang papel sa pagka Chief Editor. Niining mga panahona, ga uros-uros ang akong paghigugma sa pagsuwat.


Nilabay ang mga tuig, akong nakaplagan ang kaanindot sa content marketing. Mao nang sa karon, kini na ang akong gikahiligan nga buhaton. Garbo ko nga magpagamit sa akong talento aron mapaambit ang mga istorya sa atong isig katawo sa atong katilingban.


Dili sayon ang mabuhi, apan salig lang. Makalampos ra ta aning tanan. Kung aduna kay istorya, nia ko aron maminaw.

Mga Komento

  1. Las Vegas, Nevada: Casino, Resort & Events | JAMH
    For 남원 출장마사지 the Vegas style, you can try your hand 광주광역 출장안마 at the slot machine or a table game. In fact, the 구리 출장안마 best casino in 안산 출장샵 Las Vegas 강원도 출장샵 is

    TumugonBurahin

Mag-post ng isang Komento